ल.पा. तलाव घोडसगाव, कजगाव को.प. बंधारा, पथराड कालवा ता. भडंगाव येथील दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करावीत अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करणार आ.किशोर पाटील

ल.पा. तलाव घोडसगाव, कजगाव को.प. बंधारा, पथराड कालवा ता. भडंगाव येथील दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करावीत अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार
आ.किशोर आप्पा पाटील

सन 2021 मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे पाचोरा – भडगाव विधानसभा मतदारसंघातील ल. पा तलाव घोडसगाव, को. प बंधारा कजगाव, पथराड कालवा आदी बंधारा व धरणांची भिंत व इतर भाग क्षतीग्रस्त झालेला आहे. महापुरामुळे ल. पा. तलाव घोडसगाव खालील भाग पिंपळगाव हरेश्वर, सावखेडा, वरखेडी आदी गावांना धोका निर्माण झालेला होता. तसेच तीतूर नदीला आलेल्या महापुरामुळे को. प. कजगाव बंधाऱ्याच्या डाव्या कडील भागाने पाण्याने मार्ग बदल्याने भराव वाहून गेला. तसेच (डि. एस.) भिंत पडून गेली. पथराड कालवा देखील फुटून गेला. या सर्व गंभीर परिस्थिती बाबत दिनांक ०४/०५/२०२२ रोजी मा. अधीक्षक अभियंता जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत सदर तलावाचे व बंधाऱ्याचे कामे तातडीने दुरुस्त करण्यात येतील असे आश्वासित केले मात्र पावसाळा हप्ताभरावर येऊन ठेपला आहे. तरी प्रशासनाने गांभीर्याने त्याची दखल घेतली नाही. भविष्यात पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पिंपळगाव हरेश्वर, सावखेडा, वरखेडी, कोळगाव, पथराड, घुसर्डी, दिघी आदी गावांना प्रचंड प्रमाणावर धोका निर्माण होईल शेतीचे पिकांचे तथा जीवित हानीदेखील होऊ शकते. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब तसेच मा.ना.श्री. जयंत पाटील साहेब जलसंपदामंत्री यांच्याशी वारंवार बैठका घेऊन गंभीर व भयावह परिस्थिती लक्षात आणून दिलेली आहे . तरी वरील ल. पा. तलाव घोडसगाव, को.प. कजगाव बंधारा, पथराड बंधारा आदी तातडीने दुरुस्ती ची कामे दिनांक २१/०५/२0२२ पर्यंत सुरू करण्यात यावे अन्यथा मी जनहितासाठी मा. जिल्हाधिकारी साहेब जळगाव यांच्या कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे पुढील परिणामांना आपण जबाबदार राहाल
कळावे