कुरंगी-बांबरूड जिल्हा परिषद गटात जिल्हा परिषद सदस्य पदमबापु पाटील यांच्या प्रयत्नांनी मंजुर विकास कामांची उद्या रविवार दिनांक १६ जानेवारी रोजी भुमीपुजन सोहळ्यांना आ. किशोरआप्पा पाटील यांच्या शुभहस्ते विकास कामांचे भुमीपुजन संपन्न होणार !!

कुरंगी-बांबरूड जिल्हा परिषद गटात जिल्हा परिषद सदस्य पदमबापु पाटील यांच्या प्रयत्नांनी मंजुर विकास कामांची उद्या रविवार दिनांक १६ जानेवारी रोजी भुमीपुजन सोहळ्यांना _“`~*आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या शुभहस्ते विकास कामांचे भुमीपुजन संपन्न होणार !!

पदमबापुंच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक विकास कामांसाठी अंदाजित ७ कोटींचे निधी खेचुन व भरून आणलेली बुलेट ट्रेन कुरंगी-बांबरूड जिल्हा परिषद गटात आता अखेर वेगाने धावणार

📲 *पाचोरा राजकारण ग्रुप :*
*कुरंगी-बांबरूड जिल्हा परिषद गटांमधील असंख्य प्रश्न प्रलंबित होते आणि दुसरीकडे त्या कामांचा सतत शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू होते.* आणि उशीरा का होईना – मागील काळात कोरोना कमी झाला आणि शासकीय तिजोरी विकास कामांकडे वळली व जिल्हा परिषद गटांमधील विविध मंजुर विकास कामांना निधी मिळण्यासाठी सुरूवात झाली आणि *तब्बल अंदाजित ७ कोटी रूपयांचा विकास निधी गटांमधील समस्या मिटवण्यासाठी कर्तव्यदक्ष जिल्हा परिषद सदस्य पदमबापु पाटील यांनी खेचुन आणला.*

*यामध्ये – १) नांद्रा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नवीन इमारती बांधकामासाठी – ४०० लक्ष रू*
*२) हडसन ते पहाण रस्ता डांबरीकरण करणे – २५ लक्ष रू निधी*
*३) हडसन येथे बंधारा बांधकाम करणे – ११ लक्ष रू*
४) हडसन मराठी शाळेत पेवर ब्लाॅक बसविणे – ४ लक्ष रू
*५) खेडगाव नंदीचे ते मोहाडी रस्त्यावरील दोन मोरींचे बांधकाम करणे – १४ लक्ष रू*
६) खेडगाव नंदीचे येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणे ५ लक्ष रू
७) खेडगाव नंदीचे येथे सुलभ शौचालय बांधकाम करणे – ५ लक्ष रू
८) वेरूळी ते दुसखेडा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे – ७ लक्ष रू
९) लासगाव येथे रस्ता काॅंक्रेटीकरण करणे – १० लक्ष रू
*१०) लासगाव ते बांबरूड राणीचे रस्ता डांबरीकरण करणे – २२ लक्ष रू*
११) लासगाव येथे भुयारी गटार तयार करणे – ६ लक्ष रू
*१२) लासगाव येथे लघु सिंचन बंधाराचे काम करने – २५ लक्ष रू*
*१३) परधाडे फाटा ते वडगाव टेक रस्ता डांबरीकरण करणे – २५ लक्ष रू*
१४) परधाडे येथे काॅंक्रीटीकरण आणि भुयारी गटार करणे – १० लक्ष रू
*१५) परधाडे येथे ३ शाळा खोली नव्याने बांधणे -२५ लक्ष रू*
१६) परधाडे येथे मोरी बांधकाम करणे – ८ लक्ष रू
१७) परधाडे येथे नवीन वस्तीत मोरी बांधकाम करणे – ७ लक्ष रू
*१८) दुसखेडा येथे समाज मंदीर व भुयारी गटार करणे -१० लक्ष रू*
१९) वरसाडे येथे समाजमंदिर व रस्ता काॅंक्रेटीकरण करणे – ७ लक्ष रू
*२०) कुरंगी येथे सिंचन बंधारा बांधकाम करणे – १० लक्ष रू*
२१) कुरंगी येथे पाण्याची बस्की टाकी बसवणे आणि पाईपलाईन करणे – १० लक्ष रू
२२) डोकलखेडा येथे रस्ता काॅंक्रेटीकरण- ५ लक्ष रू
*२३) आसनखेडा येथे सिंचन बंधारा बांधकाम करणे -३० लक्ष रू*
२४) आसनखेडा येथे रस्ता काॅंक्रेटीकरण करणे – ६ लक्ष रू
*२५) गोराडखेडा येथे प्राथमिक आरोग्य उपचार उपकेंद्र दुरूस्ती करून देणे – ४ लक्ष रू*

*उद्या रविवार रोजी आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या शुभहस्ते या विकास कामांचे भुमिपुजन संपन्न होणार आहे.तरी कुरंगी-बांबरूड जिल्हा परिषद गटातील शिवसेना व युवासेना आजी माजी पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ या सर्वांनी सकाळी १० वाजता नांद्रा प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे कोरोना नियमांचे पालन करून उपस्थित राहावे असे नम्र आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य पदमबापु पाटील यांनी केले आहे.*