निर्मल इंटरनॅशनल स्कूलच्या पूर्व प्राथमिक विभागातील विदयार्थ्यांनी साकारला नृत्याविष्कार