कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती सादर करण्यास 30 मे पर्यत मुदतवाढ

कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती सादर करण्यास 30 मे पर्यत मुदतवाढ

जळगाव, दि. 3  : सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, निमशासकिय कार्यालये, महामंडळे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना अशा उद्योग आस्थापना, व्यापार, व्यावसायिक कारखाने इत्यादी यांनी त्यांच्याकडील १ जानेवारी ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीचे कार्यरत मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-१) दि. ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा) कायदा, १९५९ नियमावली १९६० अन्वये बंधनकारक आहे. ही माहिती भरण्यास ३० मे, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशी माहिती वि.जा. मुकणे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
या अनुषंगाने १ जानेवारी ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीचे आपल्या आस्थापनेवरील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती दर्शविणारे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-१) विभागाच्या नमूद संकेतस्थळावरील रोजगार या ऑप्शनमधील नियोक्ते वर क्लिक करून आपल्या यूझर आयडी व पासवर्डच्या सहाय्याने ३० मे, २०२३ पर्यंत भरावयाची आहे. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. ०२५७-२९५९७९० वर संपर्क साधावा. यात कसूर झाल्यास आणि आस्थापना दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. असेही श्री. मुकणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.