अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिट तर्फे विविध कार्यक्रम

अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिट तर्फे विविध कार्यक्रम

१) भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिटतर्फे डी.एन.सी. कॉलेज जळगाव येथे मा.शशिकांत एस. पाटील, पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत १३ ऑगष्ट २०२२ ते १५ ऑगष्ट २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार “हर घर झेंडा” हा उपक्रम राबविणे तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यप्रणाली व भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन या विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आले.

२) भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिटतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत १३ ऑगष्ट २०२२ ते १५ ऑगष्ट २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार “हर घर झेंडा” हा उपक्रम राबविणे तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे टोल फ्रि क्रमांक १०६४ व कार्यालयाचा संपर्क क्रमांक व इ-मेल आयडी नमुद असलेले बॅनर बनविण्यात येऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव कार्यालयाचे दर्शनी भागावर व कार्यालयाचे आवारात लावण्यात आले.

३) भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,जळगाव युनिटतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत १३ ऑगष्ट २०२२ ते १५ ऑगष्ट २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार *हर घर झेंडा* हा उपक्रम राबविणेबाबत व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन करण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी रेल्वेस्टेशन, बसस्टॅण्ड जळगाव सदर ठिकाणच्या उपस्थीतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १०६४ व जळगाव कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व इ-मेल आयडी नमुद असलेले हॅन्ड विल वाटप करण्यात आले.

४) भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिटतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत १३ ऑगष्ट २०२२ ते १५ ऑगष्ट २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार *हर घर झेंडा* हा उपक्रम राबविणेबाबत व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यप्रणाली व भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन प्रसाराबाबत नुतन मराठा महाविद्यालय जळगाव येथे कार्यशाळा घेण्यात आली व उपस्थीतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे टोल फ्री क्रमांक १०६४ व जळगाव कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व इ-मेल आयडी नमुद असलेले हॅन्ड विल वाटप करण्यात आले.

५) भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव युनिटतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत १३ ऑगष्ट २०२२ ते १५ ऑगष्ट २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार *हर घर झेंडा* हा उपक्रम राबविणेबाबत व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यप्रणाली व भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन प्रसाराबाबत दिनांक-07/08/2022 रविवार रोजी सकाळी 06.00 वाजता जळगाव शहरातील भाऊंचे उद्यान’ काव्यरत्नावली चौक ते मेहरूण तलावपर्यंत सायकल रॅली काढण्यात येणार आहे.
सदर सायकल रॅली मेहरूण तलावाजवळ संपल्यानंतर सदर ठिकाणी लाचलुतपत प्रतिबंधक कायद्याबद्दल व कामकाजा संदर्भात तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृती बाबत आपले युनिट कडुन मार्गदर्शन केले जाईल.
सदर रॅली करिता जळगाव युनिटचे सर्व अधिकारी व अंमलदार हजर राहतील.
Dysp श्री.शशिकांत एस.पाटील,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,जळगाव.