नगरदेवळा एस के पवार येथील नऊ शिक्षकांची मान्यता रद्द परिसरात खळबळ

नगरदेवळा एस के पवार येथील नऊ शिक्षकांची मान्यता रद्द परिसरात खळबळ

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि. प. जळगांव यांच्या बनावट सह्या स्कॅन करून सरदार एस के पवार हायस्कूल विद्यालय नगरदेवळा ता:-पाचोरा, जि:- जळगांव येथील 9 शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत.तसेच 3 मान्यता देविदास महाजन तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि. प. जळगाव यांच्या सुधारित अहवाल 7 दिवसाच्या आत सादर केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल व 2 मान्यता श्री बी. जे.पाटील शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि. प. जळगाव यांच्या सुधारित अहवाल 7 दिवसाच्या आत सादर केल्यानंतर निर्णय देण्यात येईल तोपर्यंत सर्व एकूण 5 मान्यता आदेशांना पुढील निर्णय देण्यात येईल तो पावेतो स्थगिती देण्यात येत आहे.

संदर्भ 1 च्या तक्रार अर्जानुसार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि.प.जळगाव यांनी संदर्भ 2 च्या पत्रा नुसार सरदार एस. के. पवार माध्यमिक विद्यालय नगरदेवळा ता:- पाचोरा, जि:-जळगाव या शाळेतील 12 + 2 (12 अनुदानित व 2 विनाअनुदानित) शिक्षकांचा मान्यता बाबतचा तपासणी अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर या कार्यालयात दिनांक 25 ऑगस्ट, 7 सप्टेंबर, 30 सप्टेंबर, रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली.

सदर द्वितीय सुनावणीस श्री डी. पी. महाजन, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्य.)जि.प.जळगाव, श्री बी. जे. पाटील शिक्षणाधिकारी (माध्य.)जळगाव, श्री किशोर कृष्णराव पाटील संचालक ग्राम शिक्षण संस्था नगरदेवळा ता:- पाचोरा जि:- जळगाव मुख्याध्यापक श्री. बोरसे व उपस्थित पत्रानुसार नमूद 5 शिक्षक उपस्थित होते उर्वरित शिक्षक अनुपस्थित होते

सदर सुनावणीस उर्दू शाळेतील शिक्षक श्री अहेतेश्याम शेख अलाउद्दीन, श्री शेख जहांगीर शेख गुलाम गोस, शेख सादिक शेख बिस्मिल्ला,सरदार एस.के. पवार माध्यमिक विद्यालय नगरदेवळा ता:-पाचोरा, जि:-जळगाव येथील (उर्दू) यांच्या मान्यतेबाबत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि. प. जळगाव, श्री डी. पी. महाजन यांनी त्यांना अभिप्राय बाबतचे पत्र मिळाले नसल्याचे नमूद केल्याने त्यांना सदर पत्र उपलब्ध करून देण्यात आले. त्या पत्रानुसार श्री महाजन यांनी उपरोक्त 3 मान्यता आदेशावर त्यांची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे?याचा अहवाल सात दिवसात या कार्यालयात सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय देण्यात येईल. तो पावेतो सदरच्या तीन मान्यता आदेशांना संधी देण्यात येत आहे.

3) श्रीमती संगीता वना मोरे व सौ मनीषा अर्जुनसिंग परदेशी यांची नियुक्ती विनाअनुदानित तत्त्वावरील असून त्यांना विनाअनुदानित कडून अनुदानित पदावर बदलीने नियुक्तीस मान्यता श्री बी.जे.पाटील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि. प. जळगाव यांनी दिलेली आहे चौकशीत शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक यांना विनाअनुदानित कडील तुकडी मान्यता ते सादर करण्यास नमूद केले असता त्यांनी सदर आदेश शाळेत विनाअनुदानित तुकडी कार्यरत नसल्याचे निवेदन दिले.
शिक्षणाधिकारी यांनी सदर मान्यते बाबत संचिका व आदेश पडताळणी करीता सात दिवसांची मुदत मागितली त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार व सदर शाळेत विनाअनुदानित तुकडी कार्यरत नसल्याचे लक्षात घेता सदरच्या दोन मान्यता स्थगिती करण्यात येत असून शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि. प. जळगाव यांच्या अहवालानंतर आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल

4) शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि.प. जळगाव यांच्या संदर्भात दोन च्या अहवालानुसार तसेच मुख्याध्यापकांच्या निवेदनानुसार उपशिक्षक 1)श्रीमती अंजली भास्कर पाटील 2)श्रीमती राणी ज्ञानेश्वर पाटील 3)श्रीमती शैला आनंदराव साळुंके 4)श्रीमती ललिता श्रावण पाटील 5)श्री राहुल परेश परदेशी 6)श्रीमती अनिता चंद्रकांत ठाकरे 7)श्री प्रेमनाथ तानाजी भोसले 8) श्री सौरभ लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल 9) श्री यजुर्वेदसिंग वनीलसिंग राऊळ हे सदर शाळेत कधीही उपशिक्षक पदावर कार्यरत नव्हते. तसेच संबंधितांच्या उपशिक्षक म्हणून दिलेल्या मान्यता आदेश श्री महाजन तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी त्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे नमूद केल्याने व त्याबाबत त्यांनी लेखी निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्यास कळविलेले असल्याने सदर मान्यता अवैध असल्याचे सिद्ध होते.

संदर्भ दोन च्या चौकशी अहवालानुसार मुख्याध्यापक यांनी अनुक्रमांक 1 ते 9 नमूद उपशिक्षक यांना ओळखत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सदर शिक्षक कार्यरत नसल्याने तसेच त्यांनी सक्षम अधिकारी यांच्याकडून सदरच्या मान्यता घेतल्या नसल्याने श्रीमती अंजली भास्कर पाटील,श्रीमती राणी न्यानेश्वर पाटील, श्रीमती शैला आनंदराव सोळंखे, श्रीमती ललिता श्रावण पाटील,श्री तानाजी भोसले, श्री राहुल परेश परदेशी, श्री सौरभ लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल, श्रीमती अनिता चंद्रकांत ठाकरे,श्री यजुर्वेंद्रसिंग वनिलसिंग राऊळ, या 9 शिक्षकांच्या मान्यता पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. मागील वेळीही ,गावातील एका नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून बोगस भरती प्रक्रिया उघड केली होती .त्यांना संस्थेत नोकरीचे आमिष दाखवू तक्रार मागे घेतली.
यापूर्वीही संस्थाचालक यांनी अशाच प्रकारची बोगस भरती प्रक्रिया राबवून आपले जवळचे नातेवाईक व आपल्या मर्जीतील लोकांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून संस्थेत भरती केले आहे.याबाबत ही लवकर तक्रार दाखल करणार आहोत असे तक्रार दाराचे म्हणणे आहे.
अशाप्रकारे बोगस कागदपत्र बनवून बेरोजगार शिक्षकांची व शासनाची आर्थिक फसवणूक करणारे रॅकेट नगरदेवळा गाव व परिसरात सक्रिय आहे.त्यात संस्थाचालक व दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करणारे दलाल यांचाही समावेश आहे शासनाने यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी नगरदेवळा वासीयाची यांनी आग्रही मागणी केलेली आहे.